Saltar apartados

Autorització Alta/Baixa/Supressió d'Activitats de tractament

Per a formalitzar l’alta d’una activitat de tractament que no puga ser inclosa en cap de les activitats recollides en el Registre d’Activitats de Tractament (RAT), baixa o modificació d’una activitat, cal seguir el protocol següent:

1r.- S’haurà de remetre a la Gerència el document Excel, disponible en l’adreça electrònica de Gerència: https://gerencia.ua.es/va/, que s’utilitza com a suport per a l’elaboració del registre d’activitats de tractament de dades personals de la Universitat d’Alacant, i que conté la informació necessària per a adequar les clàusules de tractament de dades personals a la normativa de protecció de dades, per a la sol·licitud d’inscripció de l’activitat de tractament de dades personals. Per a cada tractament de dades s’ha d’indicar la informació que es facilita en cada columna, segons les indicacions en cursiva que obren en aquestes.

Podem ajudar-vos en el seu emplenament. No dubteu a telefonar-nos a l’extensió 9149 (Delegació de Protecció de Dades)

2n.- Quan degudament emplenat es remeta a la Gerència, s’han d’adjuntar els formularis de recollides de dades o qualsevol altra informació de referència on puguen analitzar-se les dades tractades.

3r.- La Gerència, amb caràcter previ a l’autorització, sol·licitarà un informe sobre aquest tema a la Delegació de Protecció de Dades i al Responsable de Seguretat.

4t.- La Gerència comunicarà la resolució a la unitat sol·licitant, i en cas de ser atesa l’alta, la modificació o la supressió, s’iniciaran les actuacions necessàries per a la posada en marxa d’aquesta.

5è.- L’activitat de tractament s’incorporarà al Registre d’Activitats de Tractament de la Universitat d’Alacant.

.- Caldrà notificar qualsevol incidència que puga afectar l’activitat de tractament de la qual tingueren coneixement i, en particular, les relatives a la seguretat i a més seguir les instruccions de la Gerència i les recomanacions de la Delegació de Protecció de Dades. Només podrà començar a recollir-se les dades a partir de la data d’autorització.

 

 

 

 

Delegada de Protecció de Dades


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464