Saltar apartados

GLOSSARI

(Article 4 Reglamente UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell)

DADES PERSONALS Tota informació sobre una persona física identificada o identificable ("l'interessat"); es considerarà persona física identificable tota persona la identitat de la qual puga determinar-se, directa o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un nombre d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona.
TRACTAMENT Qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja siga per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, acare o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.
LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT El marcat de les dades de caràcter personal conservats amb la finalitat de limitar el seu tractament en el futur.
ELABORACIÓ DE PERFILS Tota forma de tractament automatitzat de dades personals consistent a utilitzar dades personals per a avaluar determinats aspectes personals d'una persona física, en particular per a analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, situació econòmica, salut, preferències personals, interessos, fiabilitat, comportament, ubicació o moviments d'aquesta persona física.
SEUDONIMIZACIÓN El tractament de dades personals de manera tal que ja no puguen atribuir-se a un interessat sense utilitzar informació addicional, sempre que aquesta informació addicional figure per separat i estiga subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les dades personals no s'atribuïsquen a una persona física identificada o identificable.
FITXER Tot conjunt estructurat de dades personals, accessibles conformement a criteris determinats, ja siga centralitzat, descentralitzat o repartit de forma funcional o geogràfica.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT La persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, solament o juntament amb uns altres, determine les finalitats i mitjans del tractament; si el Dret de la Unió o dels Estats membres determina les finalitats i mitjans del tractament, el responsable del tractament o els criteris específics per al seu nomenament podrà establir-los el Dret de la Unió o dels Estats membres.
ENCARREGAT DEL TRACTAMENT La persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que tracte dades personals per compte del responsable del tractament.
DESTINATARI La persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme al que es comuniquen dades personals, es tracte o no d'un tercer. No obstant açò, no es consideraran destinataris les autoritats públiques que puguen rebre dades personals en el marc d'una recerca concreta de conformitat amb el Dret de la Unió o dels Estats membres; el tractament de tals dades per aquestes autoritats públiques serà conforme amb les normes en matèria de protecció de dades aplicable a les finalitats del tractament.
TERCER Persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme diferent de l'interessat, del responsable del tractament, de l'encarregat del tractament i de les persones autoritzades per a tractar les dades personals sota l'autoritat directa del responsable o de l'encarregat.
CONSENTIMENT DE L'INTERESSAT Tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l'interessat accepta, ja siga mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que li concerneixen.
VIOLACIÓ DE LA SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS Tota violació de la seguretat que ocasione la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
DADES GENÈTIQUES Dades personals relatives a les característiques genètiques heretades o adquirides d'una persona física que proporcionen una informació única sobre la fisiologia o la salut d'aqueixa persona, obtinguts en particular de l'anàlisi d'una mostra biològica de tal persona.
DADES BIOMÈTRIQUES Dades personals obtingudes a partir d'un tractament tècnic específic, relatius a les característiques físiques, fisiològiques o conductuals d'una persona física que permeten o confirmen la identificació única d'aquesta persona, com a imatges facials o dades dactiloscópicos.
DADES RELATIVES A la SALUT Dades personals relatives a la salut física o mental d'una persona física, inclosa la prestació de serveis d'atenció sanitària, que revelen informació sobre el seu estat de salut.
ESTABLIMENT El lloc de l'administració central d'una societat en la UE, o l'establiment en territori de la UE en el qual es realitze el tractament, (ja siga una filial o simple sucursal), en el qual es prenguen les decisions (en cas del responsable), o en el qual es duguen a terme efectivament els tractaments (en cas d'encarregats).
EMPRESA Persona física o jurídica dedicada a una activitat econòmica, independentment de la seua forma jurídica, incloses les societats o associacions que exercisquen regularment una activitat econòmica.
GRUP EMPRESARIAL Grup constituït per una empresa que exerceix el control i les seues empreses controlades.
NORMES CORPORATIVES VINCULANTS Les polítiques de protecció de dades personals assumides per un responsable o encarregat del tractament establit en el territori d'un Estat membre per a transferències o un conjunt de transferències de dades personals a un responsable o encarregat en un o més països tercers, dins d'un grup empresarial o una unió d'empreses dedicades a una activitat econòmica conjunta.
AUTORITAT DE CONTROL L'autoritat pública independent establida per un Estat membre conforme al que es disposa en l'article 51.

Delegada de Protecció de Dades


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464