Protecció de dades en l'Avaluació online

Les mesures preventives acordades per la UA a conseqüència de la situació, evolució i perspectives del COVID-19 comporten determinats tractaments de dades personals que han de realitzar-se amb les màximes garanties del dret fonamental a la protecció de dades i amb les garanties adequades en matèria de seguretat de la informació. En aquest context, es posa a la disposició de la comunitat universitària tant la informació necessària en matèria de protecció de dades com també documents i recursos que poden resultar d'utilitat per a conscienciar als usuaris sobre el tractament de les seues dades en aquesta situació especial: 

Universitat d'Alacant:

Avaluació no presencial dels aprenentatges

 CRUE